Facebook PXL

Hyresvillkor

1. Allmänt

 • Riviera4You i Villefranche AB (”R4Y”) erbjuder lägenheter och andra boenden (“Lägenheten”) på den Franska Rivieran till privatpersoner och företag (”Hyresgästen”) för korttidsuthyrning.
 • Bokningar sker via R4Ys digitala bokningssystem, tillgängligt bland annat på www.riviera4you.com (“Bokningar”).
 • Nedanstående villkor skall tillämpas för Bokningar och Hyresgästens nyttjande av Lägenheten.

2. Betalning

 • Betalning skall ske enligt följande:
  Trettio (30) procent av hyreskostnaden skall betalas omgående men inte senare än två (2) dagar efter det att R4Y bekräftat Bokningen (”Bokningsavgift”);
  De återstående sjuttio (70) procenten av hyreskostnaden (“Slutbetalningen”) skall betalas senast trettio (30) dagar före avtalad ankomstdag (”Ankomstdatum”). Om en Bokning görs med färre än trettio (30) dagar kvar till Ankomstdatum skall hela hyreskostnaden betalas omedelbart efter det att R4Y bekräftat bokningen.
 • Senast vid ankomst till Lägenheten skall Hyresgästen erlägga en deposition till R4Y, hur mycket beror på vilken lägenhet man hyr. Med förbehåll för paragraf 6 nedan återbetalas depositionen till Hyresgästen vid avresa och återlämnande av nycklarna till Lägenheten.

3. Bindande avtal

 • En Bokning blir bindande när den bekräftats av R4Y och Hyresgästen betalat Bokningsavgiften eller, om Bokningen gjorts med mindre än trettio (30) dagar innan Ankomstdatum, när Hyresgästen betalat hela hyreskostnaden.
 • Om Hyresgästen inte betalar Bokningsavgiften i tid har R4Y rätt att erbjuda Lägenheten till annan Hyresgäst för samma hyresperiod som Bokningen.
 • Om Hyresgästen inte betalar Slutbetalningen i tid har R4Y rätt att avboka Bokningen och behålla Bokningsavgiften.

4. Om Hyresgästen gör en avbokning

 • Hyresgästen har rätt att avboka Bokningen med full återbetalning, exklusive service- och bankavgifter, om avbokningen görs skriftligen senast trettio (30) dagar före Ankomstdatum.
 • Om Hyresgästen avbokar Bokningen med färre än trettio (30) dagar kvar till Ankomstdatum gäller följande:
  Om avbokningen görs mellan trettio (30) och tjugo (20) dagar före Ankomstdatum återbetalas inte Bokningsavgiften;
  och om avbokningen görs med färre än tjugo (20) dagar kvar till Ankomstdatum så återbetalas ingen del av den gjorda hyresbetalningen.

5. R4Ys åtaganden

 • Lägenheten skall hyras ut möblerad med ett funktionellt kök och skall i övrigt överensstämma med den beskrivning av Lägenheten som finns på www.riviera4You.com.
 • Om Lägenheten inte uppfyller villkoren i 5.1 ovan skall Hyresgästen omedelbart meddela R4Y. Om bristen är väsentlig, och om R4Y inte inom rimlig tid avhjälper bristen, skall R4Y erbjuda Hyresgästen en alternativ Lägenhet. Om en alternativ Lägenhet inte finns att tillgå har Hyresgästen rätt att avboka Bokningen med full återbetalning av hyreskostnaden. Hyresgästen har inte rätt till en alternativ Lägenhet eller rätt att avboka Bokningen om bristen inte är väsentlig. I sådant fall, givet att R4Y inte avhjälpt bristen inom rimlig tid, kan Hyresgästen ha rätt till en reducering av hyreskostnaden.
 • R4Y är inte ansvariga för stöld, olycka, störande grannar, oförutsedda mekaniska fel såsom television, kabel-tv, internetuppkoppling, satellit-tv, hushållsutrustning, luftkonditionering m.m. eller andra fel som är centralt fastighetsrelaterade såsom t.ex. värme, vatten, el och hiss.
 • Om inte annat särskilt överenskommits så garanterar inte R4Y att Lägenheten är lämplig för personer med allergi.
 • Lägenhetens slutstädning vid avresa samt sängkläder och handdukar är inkluderade i det totala priset om inte annat avtalats mellan Hyresgästen och R4Y.

6. Hyresgästens åtaganden

Hyresgästen åtar sig att för hyresperioden:

 • ta väl hand om Lägenheten inklusive dess möbler och andra inventarier
 • följa sådana särskilda instruktioner avseende Lägenheten som lämnats till Hyresgästen
 • inte andrahandsuthyra eller på annat sätt göra Lägenheten tillgänglig för tredje man
 • inte över natten i Lägenheten härbärgera fler personer än vad som avtalats i Bokningen
 • inte uppträda störande för grannar och omgivning
 • omedelbart meddela R4Y avseende skada som åsamkats Lägenheten, dess möbler eller inventarier, oavsett om skadan orsakats av Hyresgästen eller tredje man
 • inte ha husdjur i Lägenheten utan R4Ys skriftliga tillstånd
 • Rökning i Lägenheten är inte tillåten om inte annat skriftligen avtalats.
 • Hyresgästen är ansvarig för all skada eller störande uppträdande som orsakats av Hyresgästen. R4Y har rätt att reglera skada gentemot den deposition Hyresgästen erlagt. Om skadans omfattning inte täcks av erlagd deposition har R4Y rätt att av Hyresgästen begära ytterligare kompensation. R4Y har rätt att överlåta krav på Hyresgästen till ägaren av Lägenheten.