Facebook PXL
Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

R4Y är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende personuppgifter vi erhåller i samband med Hyresavtalet och uthyrningen av Objektet (”Uppdraget”) eller som annars behandlas när Uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte genomföra något Uppdrag.

 

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal eller för att kunna ingå sådant avtal med dig.

 

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan våra olika koncern- eller systerbolag för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas under avtalets löptid, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra R4Ys verksamhet sparas under en tid om [fem] år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta oss på info@riviera4you.com om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter.

 

Covid-19 – Rengörings- och desinfektionsåtgärder

Pågående pandemi av SARS-CoV-2, viruset som orsakar Covid-19, har skapat ett behov av att vidta ytterligare rengörings- och desinfektionsåtgärder för att förhindra spridning och för att garantera säkerheten för våra gäster.

Vi följer korrekta och ansedda informationskällor, såsom WHO och lokala myndigheter, för att se till så rengöring av våra lägenheter sker på ett så korrekt sätt som möjligt.

För att nämna några exempel så använder vi oss av rekommenderade desinfektionsmedel som godkänts av globala hälsovårdsmyndigheter, tvättar sängkläder och handdukar i högsta möjliga temperatur, vi sanerar ytor som vidrörs ofta, som t ex dörrhandtag, strömbrytare och fjärrkontroller. Vi följer checklistor för rengöring för att noggrant rengöra varje rum och har alltid 24 timmar mellan bokningar för att kunna städa ordentligt.

Hur betalar jag för hyra, sängkläder, städning och turistskatt?

Du betalar en bokningsavgift på 30% av priset som inkluderar hyra, sänglinne, städning och turistskatt. De resterande 70% betalas 30 dagar innan ankomst. Vi strävar efter en kontantfri verksamhet.

Hur får jag kontakt med er på R4Y?

Riviera4You i Villefranche AB
Organisationsnummer: 559188-6303
Adress: c/o Thunved, Jungfrugatan 41B, 114 44 Stockholm, Sweden

e-post: info@riviera4you.com

Frågor ang den dagliga verksamheten:

Viveka Thunved
mobil: +33 6 27 02 77 83‬
e-post: viveka@riviera4you.com

Rafika Chebil
mobil: ‭+33 6 76 94 12 54
e-post: rafika@riviera4you.com

 

Hur fungerar det med depositionen?

Före, eller senast vid ankomst, betalar gästen en deposition på EUR 400-1000 beroende på vilken lägenhet som hyrs. Denna återbetalas vid avresa givet att inga skador uppstått.

Hur fungerar det med lakan, handdukar och städning?

Städning efter avresa och sängkläder och duschhanddukar är obligatoriskt och betalas i samband med bokningen.

Hur fungerar det när du kommer?

Senast en vecka innan ankomst kontaktar gästen R4Y för att komma överens om en tidpunkt mellan 15.00-19.00 då vi möts vid lägenheten. Vid mötet lämnas nycklar över, lägenheten visas och deposition tas emot.

Om ni behöver en senare incheckning, kontakta oss på info@riviera4you.com så ska vi försöka ordna detta enligt nedan prislista.

Sen incheckning
19.00-22.00: €35
22.00-24.00 €50

Hur gör jag en betalning till R4Y?

Om ni skall göra en betalning till R4Y så ber vi er att göra den med kreditkort via vår hemsida, riviera4you.se/betala. Om ni behöver göra betalningen på annat sätt, vänligen kontakta oss.

 

 

Hur gör jag om jag vill ha senare in- eller utcheckning?

Hör av er till oss på info@riviera4you.com så försöker vi ordna detta enligt nedan prislista:

Sen incheckning
19.00-22.00: €35
22.00-24.00 €50

Sen utcheckning
10:00-15:00: €35

 

 

Hur gör jag som hyresgäst en bokning hos er?

I menyn Lägenheter hittar ni de orter på vilka vi kan erbjuda lägenheter. När ni har hittat en lägenhet som ni tycker om och som är tillgänglig enligt kalendern så fyller ni i bokningsformuläret och trycker på knappen längst ner ”Tillgängligt – Boka nu”. Nu har er bokning kommit till oss och vi säkerställer att bokningen är korrekt och återkommer till er inom 12 timmar med en bokningsbekräftelse. Ni skall inom två dagar betala bokningsavgiften, vilken är 30% av totalpriset, och då är lägenheten reserverad för er. Senast 30 dagar innan ankomst skall ni betala återstående belopp enligt er bokningsbekräftelse.

Hur kan jag göra en avbokning?

Du har rätt att avboka med full återbetalning, exklusive service- och bankavgifter, om avbokningen görs skriftligen senast trettio (30) dagar före ankomstdatum. Om du avbokar med färre än trettio(30) dagar kvar till ankomstdatum gäller följande:

  1. Om avbokningen görs mellan trettio (30) och tjugo (20) dagar före ankomstdatum återbetalas inte bokningsavgiften; och
  2. om avbokningen görs med färre än tjugo (20) dagar kvar till ankomstdatum så återbetalas ingen del av den gjorda hyresbetalningen.
Hur ser hyresvillkoren ut?
När är det låg- respektive högsäsong?

Lågsäsongen är från och med oktober till och med april.

Högsäsongen är från och med maj till och med september.

Praktisk information

Dricksvattnet

  • Det går mycket bra att dricka vattnet från kranen. Det är dock en del kalk i vattnet vilket gör att man ska addera salt i diskmaskinen och vissa kan tycka att det är trevligt att filtrera vattnet.

Franska avloppsrör

  • De franska avloppsrören är mycket smala vilket gör att det lätt blir stopp i duschar, handfat och toaletter. Viktigt att hela tiden rengöra från hår och att inte spola ned saker som kan förorsaka stopp.

Ytterdörrar

  • Det är mycket viktigt att inte gå ut från lägenheten eller huset utan att ha ett par nycklar med sig. Se även till att det inte sitter en nyckel på insidan av dörren då den stängs. Även viktigt att alltid låsa ordentligt. Stänger man endast igen dörren så att det mycket lätt att få oinbjudna gäster.

Jalusier

  • Dra gärna ned jalusierna när ni går hemifrån, men se till att inte stolar eller bord står vägen. Då går jalusin mycket lätt sönder.

 

 

 

Vad är turistskatt?

I Frankrike skall turister betala en turistskatt när man hyr ett korttidsboende. Beloppet varierar mellan olika orter. I Nice betalar du max €2.30/dygn/person. I Cannes betalar du max €2.50/dygn/person. Endast de över 18 år betalar turistskatt. Turistskatten är inkluderad i det totala priset.

Vad händer när jag ska lämna lägenheten?

Vi möter er i lägenheten vid avtalad tid dock senast kl 10.00 för att gå igenom lägenheten, lämna tillbaka depositionen om allt är i sin ordning samt återfå nycklarna.

Se till att alla möbler är på samma plats som de var när du kom. Töm kylen och släng alla sopor.

Vad ingår i priset som jag betalar?

I det pris som du betalar ingår hyran för perioden, slutstädningen vid avresa (vänligen se pris under respektive lägenhet), ert sänglinne/duschhanddukar (€29/set) samt den lagstadgade franska turistskatten (se ”Vad är turistskatt).

 

Vad skall finnas i lägenheten när du kommer?

När du anländer skall lägenheten vara ordentligt städad och sängkläder och handdukar vara på plats. Det skall finnas det nödvändiga för ett par dagar såsom toalettpapper, diskmedel, disktrasa mm.